Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Wat doen we

Op de rol

Al die rechtsgebieden, wat zegt dat nou? Als ik naar de dokter ga met knieklachten, wil ik ook niet een betoog over gewrichten en ligamenten. Wat doet die man, wat heeft-ie gedaan? Wat kan hij voor mij doen?
Op deze pagina staat een overzicht van de dossiers waarmee mr. De Vries en zijn juridisch medewerker Remy Donk zich bezighouden of die mr. De Vries in het niet al te verre verleden heeft behandeld. Voor zover dat kan met het oog op de geheimhouding en privacy.


Contracten en algemene voorwaarden

– opstellen algemene voorwaarden
– ZZP-contracten opstellen (o.a. detachering, mediasector, aanneming, keukenleverancier)
– sommatie ZZP-er wegens schending geheimhoudings- en non-concurrentiebeding
– advisering ondernemer over diverse contracten (o.a. lease)
– advies en procedure over huurgeschillen


Goederenrecht

– geldend maken eigendomsvoorbehoud voor Duitse leverancier in Nederlands faillissement


Aansprakelijkheidsrecht

– advies aansprakelijkheid producent grafische producten (claim van afnemer)
– advies bestuurdersaansprakelijkheid
– procedures bestuurdersaansprakelijkheid


Ondernemingsrecht BV maatschap enz.

– advisering stichting over geschil met bestuurder
– opstellen aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten
– procedure over financiële afwikkeling van een maatschap
– procedures over aandeelhoudersgeschillen
– ontbinding stichting
– verzorgen aanpassingen inschrijving KvK
– vennoot bijstaan bij geschil binnen VOF

 

Bedrijfsovername

– advisering bij en opstellen van overnamecontracten (o.a. reisbureau, ICT bedrijf, restaurant, dierenartsenpraktijk, fysiotherapie praktijk enz.)


Herstructurering en reorganisatie

– herstructurering van ondernemingen die door corona in financiële problemen zijn geraakt
– advisering en procederen bij invordering door de Belastingdienst


Incasso

– incassoprocedures voor ICT-bedrijf, bedrijf uit de filmindustrie, Nederlandse en Duitse aannemingsbedrijven, internationale SAAS-leverancier
– internationale incasso en executie buitenlandse rechterlijke uitspraken


Faillissementsrecht

– advies en procedure in kader van reorganisatie aanvragen van faillissement van eigen BV
– verweer tegen faillissementsaanvraag
– aanvragen surseance ter afweer van faillissementsaanvraag door schuldeiser
– aanvragen faillissement van debiteuren


Ervaring en opleidingen mr. De Vries

25 jaar ervaring als curator en bewindvoerder in faillissementen
Grotius opleiding Erasmus Universiteit Financiële Economie voor Curatoren
30 jaar nascholingsopleidingen Nederlandse Orde van Advocaten
Oprichter en auteur op de website www.lawyrup.nl – de gratis knowhow kennisbank voor advocaten en andere juristen – waar u alle terreinen kunt zien waarop mr. De Vries thuis is.