Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Tarieven

Transparant over tarieven

Advocaten zijn vaak niet erg transparant over hun tarieven. DV Advocatuur ziet geen reden om daar geheimzinnig over te doen. De gemiddelde cliënt heeft het idee, dat advocaten “duur” zijn. En dat klopt ook: het tarief van advocaten is hoger dan dat van veel andere zakelijke dienstverleners.

Meer weten over hoe het uurtarief van advocaten tot stand komt en wat er bij de kosten van een advocaat komt kijken? Lees het blog Transparant over tarieven.

De tarieven van DV Advocatuur

Het standaard uurtarief per januari 2020 van mr. De Vries is € 270,= excl. BTW. Het uurtarief van Remy Donk (juridisch medewerker) is de helft van dat uurtarief. Naarmate zijn ervaring toeneemt zal dat tarief stijgen.

Abonnement voor MKB

Voor het MKB hanteert DV Advocatuur vanaf 1 mei 2020 een abonnementstarief. Interesse? Klik hier voor de voorwaarden.

Geen aangenomen som (vaste bedragen)

DV Advocatuur werkt – in principe – niet met vaste bedragen. Juridische dienstverlening is geen aannemerswerk, waarvan tevoren vast staat wat de uitkomst van de prestatie is en hoeveel werk en materiaal dat vergt. Voor sommige “producten” is dat wel mogelijk. Zoals voor het opstellen van de faillissementsaanvraag van een eigen B.V., met de advisering over de consequenties (en eventuele risico’s) daarvan voor het bestuur en de aandeelhouder(s) en het begeleiden van de aanlevering van de vereiste documenten. Daarvoor geldt een vast bedrag gebaseerd op een tijdsbesteding van 5 uur.
DV Advocatuur concurreert niet op uurtarief. Het heeft om de hierboven geschetste redenen geen zin – en is niet in het belang van de cliënt – om te werken met niet marktconforme tarieven. Sommige cliënten denken dan bovendien, dat de dienstverlening misschien wel niet zo goed is als verwacht mag worden. En misschien is dat ook wel zo bij een jurist die op tarief concurreert.

Voorschot (retainer)

DV Advocatuur werkt standaard met een voorschotnota, die heeft te gelden als retainer: het voorschot wordt pas afgerekend aan het eind van de rit, en tussentijds wordt de bestede tijd (bovenop het voorschot) in beginsel maandelijks gefactureerd. De hoogte van de voorschotnota is gebaseerd op een inschatting van de met de rechtsbijstand gemoeide tijd, in modules van 3, 5, 8 of 10 uur.
In een enkel geval – bij kleinere adviezen – zal het voorschot tevens de eindfactuur zijn. Dit hangt uiteraard ook af van de cliënt. Als die allerlei extra vragen of extra wensen heeft, of veel beslag legt op de tijd van de advocaat, dan lopen de kosten op. “All we have to sell is our time”, is immers het adagium van de advocatuur.

Out of pocket kosten

Bij rechtszaken moeten vaak ook out of pocket kosten gemaakt worden, die de advocaat moet voorschieten: de deurwaarder, griffierecht en soms de kosten van een verhaalsrapport of uittreksels uit registers. De advocaat schiet die voor en berekent die door aan de cliënt. Dit noemt men “verschotten” (niet te verwarren met voorschotten, hoewel ook een verschot zoals griffierecht vaak meteen als voorschot in rekening gebracht wordt).

Vooraf altijd heldere prijsafspraken

DV Advocatuur maakt aan het begin van de opdracht steeds heldere afspraken over het tarief. Dat betekent, dat soms een lager tarief  wordt afgesproken- bij voorbeeld bij kleinere financiële belangen of voor particulieren, voor wie de BTW niet aftrekbaar is. Het laagste tarief van mr. De Vries is € 200,= excl. (€ 242,= incl. BTW). Op de diensten van DV Advocatuur zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die altijd met de opdrachtbevestiging – of zelfs al vooraf bij het eerste contact – worden meegestuurd. Deze staan ook op deze website en kunnen bij ons worden opgevraagd.

Prijsafspraak op basis van dagdelen

Een andere soort prijsafspraak waar DV Advocatuur vanaf 1 mei 2020 mee gaat experimenteren is een prijsafspraak op basis van dagdelen. Bij meer omvangrijke kwesties kan een vast tarief per dag (8 uur) of per dagdeel (4 uur) worden afgesproken. Binnen dat dagdeel wordt dan niet op de gebruikelijke wijze, maar slechts globaal tijd bijgehouden. Het tarief voor een dagdeel is uiteraard lager dan het uurtarief voor eenzelfde aantal uren. Hierbij geldt onverkort dat er een voorschot in rekening wordt gebracht.

Gratis telefonisch advies in tijden van corona

In het kader van de problemen rond corona kunnen ondernemers ons kantoor bellen met vragen. Waar mogelijk zullen we zoveel mogelijk gratis helpen om u op het goede spoor te zetten en onzekerheden weg te nemen. Mocht er echt werk aan de winkel zijn, dan maken we afspraken over de te verlenen rechtsbijstand en de daarmee gemoeide kosten. De meter gaat daarna pas lopen.

Vragen over onze tarieven?

Heeft u vragen over onze tarieven? Laat het ons gerust weten. We zijn zonder meer bereid creatief mee te denken. Bij ons staat immers niet alleen het juridische belang van de cliënt centraal, maar ook de tevredenheid van de cliënt over de met onze diensten gemoeide kosten. De cliënt moet aan het eind van de rit ook wat dat betreft een tevreden klant zijn.

Blog:
https://www.dv-advo.nl/nl/blog/2021/02/01/transparant-over-tarieven/