Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht?

Voor juristen is ondernemingsrecht het “vennootschapsrecht”: het onderdeel van het rechtspersonenrecht dat handelt over kapitaalvennootschappen.

Oftewel: het ondernemingsrecht gaat over de N.V. en de B.V.. Een leek zou denken: ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat gaat over ondernemen en ondernemingen.

Van DV Advocatuur mag dat. Als een cliënt ons vraagt: doen jullie ondernemingsrecht en hij bedoelt daarmee houden jullie je bezig met juridische problemen waar ondernemers mee te maken hebben, dan is het antwoord gewoon: “ja”.

Want aan ons kan een ondernemer gewoon zijn verhaal over een juridisch probleem kwijt, en dan zoeken wij wel uit in welk rechtsgebied een probleem thuis hoort. Want dat moet niet de zorg van onze cliënten zijn.

Juridische vorm van de onderneming

Voor een ondernemer is vooral van belang zich af te vragen in welke vorm de onderneming het beste gedreven kan worden. Daarvoor is advies van een fiscaal jurist (of een accountant) nuttig. Maar welke rechtsvorm het beste is moet je niet alleen door een fiscale bril bekijken. Die bril kan zelfs tot andere uitkomsten leiden dan de civielrechtelijke kijk. Een fiscalist wil misschien een fiscale eenheid. En civiel jurist wil vooral geen doorbraak van aansprakelijkheden, zoals o.a. een fiscale eenheid meebrengt.

Of je kiest voor een eenmanszaak, een maatschap, een VOF, een B.V. of een N.V. - of zelfs een buitenlandse rechtspersoon - moet worden bezien vanuit meer invalshoeken. Wij kijken vooral naar aansprakelijkheidsrisico’s en het apart houden van belangrijke bezittingen.

De juridische structuur van je onderneming moet niet alleen belastingtechnisch optimaal zijn, maar je moet ook beschermd zijn tegen onverhoopte tegenvallers. Met een goede structuur kun je persoonlijke aansprakelijkheid buiten de deur houden. En je kunt de onderneming - mocht die ooit in zwaar weer terecht komen - makkelijker herstructureren en de kroonjuwelen van je bedrijf van te voren veilig stellen. Want als je dat pas doet als donkere wolken samenpakken, dan is het vaak al te laat. Helaas komen wij dat vaak tegen.

Waar gaat dit over? Dit gaat bvb. over zekerheidsrechten vestigen bij intercompany financiering. Daarmee houd je een curator van je lijf. En over gescheiden houden van riskante activiteiten met minder riskante. Of over in een andere B.V. registreren van belangrijke IE-rechten, zoals domeinnamen.

Ook verschilt de zeggenschapsverdeling bij diverse rechtsvormen. Dat wil je ook liever van te voren goed geregeld hebben. Dat je niet ineens met 50/50 aandelen in een patstelling belandt.

Wil je daar meer over weten? Wij weten daar alles van en kunnen de onderneming voor je doorlichten op juridische veiligheid of adviseren bij het opzetten ervan. Want je sluit toch ook een verzekering af? Goed advies over de structuur van je bedrijf hoort daar net zo goed bij.

Aandeelhoudersovereenkomst bij een B.V.

De meest voorkomende kapitaalvennootschap is de B.V.. Het mooie ervan is, dat deze rechtspersoon een scheiding kent tussen aandeelhouderschap en aansprakelijkheid. De aandeelhouder brengt het vermogen in dat nodig is voor de onderneming. Dat is het maximale dat hij kan verliezen. De B.V. leidt vervolgens een eigen leven.

Hoewel veel ondernemers hun B.V. als iets van zichzelf zien, is het bezit - en de schulden - van de B.V. een apart vermogen. De aandeelhouder heeft daar alleen indirect de beschikking over. Voordeel is dat de ondernemer die zijn bedrijf in een B.V. voert, zelf niet aansprakelijk is als het mis gaat.

De aandeelhoudersovereenkomst regelt - wanneer er meer dan een aandeelhouder is - de verhoudingen tussen de aandeelhouders. Zo’n document is ingewikkelder dan het lijkt.

De interne wet voor de B.V. zijn de statuten die bij oprichting worden geformuleerd. Deels worden die ingegeven door de wettelijke regeling van de B.V. in Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Er zijn dus al twee stelsels van wettelijke regels, die bepalingen geven over de inrichting en het functioneren van de B.V..

De aandeelhoudersovereenkomst voegt daar nog een laag aan toe. Maar die mag weer niet strijdig zijn met de wet en met de statuten. Een veel gemaakte fout bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomst is dan ook, dat daarin onderwerpen dubbel geregeld worden die al in de wet of de statuten staan. Zoals beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid of de besluitvorming door het bestuur. Of er staan zelfs dingen in die daarmee strijdig zijn.

Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is dus best ingewikkeld. Het overschrijven van een ander voorbeeld is niet aan te raden. Het is een document dat op maat gemaakt moet worden en waarover goed moet worden nagedacht en overlegd: wat wil je ermee bereiken?
DV Advocatuur kan dat voor u verzorgen.

Aansprakelijkheid van de bestuurder

De bestuurder van een B.V. moet natuurlijk wel zijn taak goed vervullen. Anders kan hij intern aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap of extern tegenover derden. DV Advocatuur staat regelmatig bestuurders van B.V.’s bij in dit soort situaties.

Bij voorbeeld tegen een curator die de bestuurder aansprakelijk wil stellen als de vennootschap failliet gegaan is.

Geschillen binnen de onderneming

Binnen de onderneming kunnen allerlei geschillen ontstaan. Aandeelhouders of andere stakeholders kunnen vinden, dat een besluit ten onrechte is genomen. Zij willen dit aanvechten. Daarin kan DV Advocatuur hen of de vennootschap bijstaan.

Ook kan er een geschil tussen de aandeelhouders ontstaan. De een wil de ander er uit hebben. Daarvoor zijn er de procedures van uitstoting en gedwongen overname van aandelen.

En tot slot - maar zeker belangrijk - kan een verzoek worden gedaan aan de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam. Daarbij is een vermoeden van wanbeleid meestal de aanleiding, maar de Ondernemingskamer kan heel effectief en snel ingrijpen, waar andere procedures eindeloos aanslepen en jaren duren.

Ook in dergelijke procedures kan Dv Advocatuur ondernemers terzijde staan.