Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

MKB abonnement

MKB abonnement: gratis advies en korting op advocaatkosten
DV Advocatuur hanteert een speciaal tarief voor het klein en middenbedrijf. De gedachte hierachter is dat wij ondernemers graag als huisadvocaat bijstaan. De MKB-ondernemer is vaak huiverachtig om een advocaat te bellen. Hij belt bij problemen zijn accountant, maar die is wel goed in bedrijfseconomie maar heeft geen rechten gestudeerd en is geen jurist. Wij merken regelmatig dat we pas worden ingeschakeld als het te laat is. Daardoor lopen ondernemers veel schade op, die eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Niet alleen is die schade hoog, maar ook de advocaatkosten om het probleem het hoofd te bieden is een veelvoud van de kosten van een klein advies en het opstellen van een degelijk contract.

Want wij maken geen jaarrekeningen - daar hebben WIJ niet voor geleerd - maar we staan ondernemers graag wel in een zo vroeg mogelijk stadium terzijde. 

Toelichting
Het MKB-abonnement geeft kleine en middelgrote ondernemers laagdrempelige en betaalbare toegang tot een MKB-advocaat – mr. M. de Vries – met ruime ervaring.

Het abonnement biedt een combinatie van gratis advies en een interessante korting op het uurtarief.
Het verlagen van de drempel om advies te vragen is belangrijk: juist daardoor kunnen veel juridische problemen worden voorkomen.

Met het MKB-abonnement wordt een evenwicht gezocht tussen betaalbaar maar wel kosten­dekkend. De vaste relatie met DV Advocatuur als huisadvocaat is waardevol voor zowel cliënt als advocaat.

Voorwaarden
* abonnementstarief € 49,95 excl. BTW per maand;
* betaling abonnement door middel van maandelijkse automatische afschrijving (SEPA-machtiging);
* contractsduur 12 maanden vanaf 1e dag van de maand na het moment van aangaan;
* opzegging een maand voor het eind van de contractsduur;
* verlenging voor eenzelfde tijdvak;
* gratis telefonisch advies op basis van “fair use” (d.w.z. redelijk gebruik);
* bij verstrekking van opdrachten heeft de abonnee recht op een korting op het standaard uurtarief:
   - mr. M. de Vries (standaard € 270,= excl. BTW) van 20%, dus € 216,= excl. BTW en
   - Remy Donk (standaard € 125,= excl. BTW) uurtarief van € 100,= excl. BTW;
* deze korting geldt bij procedures alleen voor de 1e instantie (dus excl. hoger beroep);
* onverminderd het recht van DV Advocatuur opdrachten te weigeren of een opdracht te beëindigen
   bij wanbetaling, wanneer het vertrouwen tussen cliënt en advocaat komt te ontbreken of andere
   geldige redenen.

De algemene voorwaarden van DV Advocatuur zijn eveneens op het MKB-abonnement van toepassing en op alle afzonderlijke opdrachten die de MKB-abonnee aan DV Advocatuur mocht geven.