Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Huurrecht

De huurovereenkomst is in de wet nader uitgewerkt

De huurovereenkomst is net als de arbeidsovereenkomst één van de door de wetgever nader uitgewerkte overeenkomsten. De reden hiervoor is, dat het hebben van een dak boven je hoofd behoort tot de belangrijkste levensbehoeften, net als het hebben van werk.
 
De bepalingen van het huurrecht maken wel onderdeel uit van de meer algemene regels van het overeenkomstenrecht (ook wel contractenrecht genoemd). Je kunt het huurrecht daar dus niet los van zien. De hoofdregel van contractsvrijheid wordt echter in het huurrecht ingeperkt ter bescherming van de zwakkere partij: de huurder.

Huurbescherming

In Nederland kennen we daarom niet alleen de ontslagbescherming maar ook de huurbescherming. Die geldt met name voor woonruimte en voor de zgn. “Middenstandsbedrijfsruimte”. Voor andere bedrijfsruimte en voor objecten die niet dienen als woning gelden minder strikte beschermingsregels. De opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder kan risicovol zijn, als dit niet op de goede wijze gebeurt. De verhuurder kan schadeplichtig zijn tegenover de huurder. Maar het omgekeerde kan ook.

Huur van roerende zaken

Natuurlijk kun je ook andere dingen huren dan huizen of gebouwen. Je kunt ook een fiets huren, een auto of een stuk gereedschap. Dat noemen we “roerende zaken”. Voor het huren daarvan geldt geen huurbescherming. Voor het huren van dat soort objecten geldt gewoon de algemene regel van contractsvrijheid.

Betalen van de huur

Voor de verhuurder is belangrijk dat de huurder de huur betaalt. En verder dat de huurder een beetje netjes met het gehuurde omgaat. De wettelijke regels regelen waar het de huurder aangaat dus met name die verplichtingen.

Huurgenot

Voor de huurder is belangrijk dat hij ook het vrije gebruik van het gehuurde krijgt. De wettelijke regels voor de verhuurder gaan dus vooral daarover. En verder dat de verhuurder het gehuurde behoorlijk moet onderhouden, zodat het huurgenot niet gestoord wordt door gebreken.
 
Dat is overigens ook een discussie die nu gevoerd wordt: moet de huurder van bedrijfsruimte die hij door de corona maatregelen niet kan gebruiken wel betalen, of kan hij zich erop beroepen dat de verhuurder vanwege de mc03aatregelen het huurgenot niet kan leveren?
 
En daarnaast is voor de huurder de huurbescherming tegen opzegging belangrijk. Daarvoor woonruimte en voor MKB-bedrijfsruimte zijn verschillende regels in de wet te vinden.

Algemene voorwaarden

Bij de huurovereenkomst kunnen veel afspraken, die de wet aan de verhuurder en huurder overlaat, vrij worden ingevuld. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van standaard contracten en standaard algemene voorwaarden.

Daarin kunnen allerlei bepalingen staan die voor de uitvoering van de huurovereenkomst van belang zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Ook voor het huurrecht geldt: voorkomen is beter dan genezen. DV Advocatuur kan u adviseren bij huurkwesties ter voorkoming van problemen. En mocht er toch een geschil zijn, dan kunnen we u bijstaan om tot een oplossing te komen waarbij uw rechten zo goed mogelijk worden beschermd.