Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Herstructurering

Verschillende soorten herstructurering

Herstructurering is een moeilijk woord voor “opnieuw vorm geven”. Bij herstructurering van bedrijven gaat het om het herzien van de juridische structuur of interne organisatie van het bedrijf. Dat kan zowel zien op de bedrijfseconomische inrichting en organisatie als op de juridische aspecten van de onderneming.


In de praktijk wordt met herstructurering vaak bedoeld het herzien van de organisatie van de onderneming in verband met financiële problemen. In juridisch opzicht kan hetzij de juridische vormgeving (het organogram) van de onderneming worden gewijzigd.
Ook kunnen onderdelen van de juridische structuur (een bepaalde dochtervennootschap) “gesaneerd” worden: door sluiting van dit bedrijfsonderdeel of het aanvragen van faillissement van die vennootschap.
Voor arbeidsrechtjuristen komt herstructurering vooral neer op ontslagrondes van een groot aantal personeelsleden vanuit de noodzaak tot kostenbesparing en inkrimping.

Samenwerking met andere disciplines

Bij een herstructurering van de onderneming vanwege financiële problemen is het vaak verstandig om samen te werken met andere disciplines. Hetzelfde geldt als het motief het optimaliseren van de organisatie is omdat die te log, inefficiënt of onpraktisch is ingericht.

Daarbij valt te denken aan fiscaal juristen en accountants. Als ook de organisatie van de onderneming op de schop moet, dan is samenwerking met een bedrijfseconomisch onderlegde verandermanager nuttig.
DV Advocatuur kan bij herstructurering alle juridische aspecten (afgezien van het fiscaal-juridische) verzorgen. Wij hebben veel ervaring met het afstoten van bedrijfsonderdelen en doorstart.
Ook wanneer een inkrimping van het personeelsbestand nodig is, kunnen wij ondernemers van dienst zijn.