Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

EU procedures

EU Verordeningen

De Europese Commissie heeft een aantal in de hele EU geldende uniforme procedures ingevoerd, waarmee de Europese burger ook in andere Lidstaten toegang tot de rechter heeft. Die kunnen goed van pas komen bij internationale geschillen tussen partijen die in de EU gevestigd zijn.

Kenmerkend voor deze procedures dat ze laagdrempelig en goedkoop zijn, en vaak beter werken dan de procedures in sommige EU Lidstaten waar de rechterlijke macht minder snel en effectief is. De schuldeiser die een vordering in een andere Lidstaat wil innen, staat hiermee een stuk sterker.

Waar de schuldenaar wel eens denkt: die staat toch zo snel niet op mijn stoep, komt die bedrogen uit. Via de EU reikt de lange arm der wet ook tot over de grenzen.

Daar komt bij, dat het Europees Executieverdrag bepaalt, dat een vonnis uit de ene EU Lidstaat zonder verdere poespas kan worden uitgevoerd in een andere EU Lidstaat. Het enige dat nodig is, is een speciaal formulier, dat de rechter dat het vonnis gewezen heeft, kan afgeven. Daarmee wordt het vonnis uitvoerbaar in alle Lidstaten (alleen Denemarken niet).

Welke EU procedures?

De volgende procedures staan ter beschikking:

* Europees betalingsbevel
* EU procedure voor geringe vorderingen (tot EUR 5.000)
* Europees bankbeslag

Het bijzondere van het Europees bankbeslag is, dat je er ook informatie mee kunt verkrijgen over bankrekeningen van je schuldenaar in een andere EU Lidstaat. Je kunt er ook een conservatoir beslag mee leggen, hoewel de voorwaarden wat strenger zijn dan een conservatoir beslag in Nederland.

Onbekend maakt onbemind

De EU procedures zijn weinig bekend. Ze worden daarom niet veel benut, wat eigenlijk jammer is omdat ze mooie mogelijkheden bieden. Weinig advocaten weten er dus vanaf.

Hoewel de EU wetgever er van uit gaat, dat burgers hiermee zelf aan de slag kunnen, is het inschakelen van een advocaat toch wel aan te raden. Voor een leek is procederen - en zeker procederen in het buitenland - toch wel lastig. Er komen allerlei vragen boven drijven, naast de gewone vragen ook problemen van Internationaal procesrecht (IPR).

Doe het zelven kan, maar is niet altijd aan te raden

DV Advocatuur heeft ervaring met deze procedures. Wij worden zelfs door buitenlandse advocaten (o.a. uit Duitsland) benaderd met vragen om dit soort procedures tegen een partij in Nederland te voeren, terwijl zij dit zelf zouden kunnen doen. Doordat ze te weinig kaas hebben gegeten van deze procedures laten ze dit graag aan ons over.

Voor Nederlandse cliënten heeft DV Advocatuur regelmatig incasso’s gedaan in andere EU landen, zoals Tsjechië en Roemenië. Dat was behoorlijk effectief: vaak wordt er al betaald voordat de procedure volbracht is.

Ook hebben we voor Duitse en Spaanse cliënten tenuitvoerlegging en beslag in Nederland uitgevoerd. Ook hiermee kunnen we dus helpen om de rechten van onze cliënten in heel Europa te handhaven.

Maar we kunnen natuurlijk ook adviseren hoe je zo’n procedure zelf kunt voeren, om de kosten te drukken. Ook dat doen we met alle plezier.