Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Distributie & franchise

Geen wettelijke regeling

Op dit moment is er geen aparte wettelijke regeling voor deze twee veel voorkomende zakelijke contracten. Het zijn dus geen “benoemde overeenkomsten” zoals de koopovereenkomst, de huurovereenkomst of de arbeidsovereenkomst, die wel een eigen nadere regeling hebben.

Deze niet geregelde contracten vallen dus onder het algemene contractenrecht. In de praktijk zijn er modelcontracten ontwikkeld. Verder is er de nodige jurisprudentie (rechtspraak), waarin deze contracten nader zijn uitgewerkt.

Als onderdeel van het algemene contractenrecht kan DV Advocatuur ook adviseren bij deze contracten.

Distributieovereenkomst

Een op de distributieovereenkomst lijkend contract is de agentuur. Die kent wel een eigen regeling in de wet, die voortvloeit uit een Europees verdrag. Het onderscheid tussen deze twee vormen is dus van belang om vast te stellen, welke wettelijke regels van toepassing zijn.

Franchise

De franchiseovereenkomst is door franchiseketens in de praktijk ingevuld. Ook is er de nodige rechtspraak op gang gekomen, door conflicten tussen franchisegevers en franchisenemers. De wetgever heeft een wetsontwerp ingediend, om de verhoudingen tussen deze beide partijen bij de franchiseverhouding beter in evenwicht te brengen.

Daarin wordt met name de zwakkere partij, de franchisenemer, beschermd. Typerend voor de franchiseverhouding is ook dat er vaak sprake is van meerdere parallelle contracten: een afnameovereenkomst van producten, maar ook een huurovereenkomst van bedrijfsruimte.