Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Heel veel bedrijven werken met algemene voorwaarden. Wij stellen die ook vaak op voor onze cliënten. Mits goed opgesteld spelen algemene voorwaarden een belangrijke rol in het juridische preventiepakket van de ondernemer. Dit pakket moet idealiter bestaan uit (i) goede contracten en goede vastlegging, (ii) algemene voorwaarden, (iii) verzekeringen tegen aansprakelijkheid. Je moet deze echter niet alleen laten opstellen, je moet ze ook goed gebruiken.

Algemene voorwaarden zijn net als een veiligheidsgordel

Algemene voorwaarden zijn eigenlijk net als een veiligheidsgordel. Meestal heb je ze niet nodig, alleen bij een botsing moeten ze je beschermen tegen schade. Net als bij een veiligheidsriem hebben algemene voorwaarden echter alleen zin, wanneer je ze ook gebruikt. Als je je gordel niet omdoet, dan knal je alsnog met je hoofd tegen de voorruit.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Bij algemene voorwaarden zit de kneep hem in de “toepasselijkheid”. Algemene voorwaarden zijn in feite onderdeel van de overeenkomsten die je als ondernemer sluit. Om het jezelf makkelijk te maken zijn een aantal standaard afspraken daarin opgenomen.

Aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst is echter alleen bindend, als de betrokken partijen het erover eens zijn geworden: aanbod en aanvaarding noemen juristen dat. Als daarbij een kink in de kabel komt, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Dat snapt iedereen eigenlijk wel.

Maar dat geldt ook voor de “kleine lettertjes”. De uitwerking van een overeenkomst in een schriftelijk contract, maar ook de algemene voorwaarden.

Als advocaat kun je nog zulke mooie algemene voorwaarden opstellen, als de ondernemer ze niet toepasselijk verklaard heeft en zijn klant die niet heeft aanvaard, zijn ze niet van toepassing en heb je er dus helemaal niets aan.

Veelgemaakte fout bij algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden moeten daarom VOORAFGAAND aan het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij worden meegedeeld (“op onze etc. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing”), EN de wederpartij moet daarmee voor het aangaan van de overeenkomst hebben ingestemd. Vaak worden algemene voorwaarden pas met de toezending van de factuur achteraf toegestuurd, maar dat is dus te laat, want ná het sluiten van de overeenkomst. En dan gelden ze niet.

Instemming en terhandstelling zijn netelige onderwerpen, waarmee van alles mis kan gaan. Het mooiste is een uitdrukkelijke instemming van de klant met de voorwaarden (het bekende vinkje bij online aankopen, of een handtekening op de overeenkomst EN op de algemene voorwaarden). Meesturen met offertes (per email met ontvangstbevestiging) werkt ook.

Alleen verwijzing naar algemene voorwaarden op een website wordt al riskanter. Wij kunnen u adviseren hoe u er voor kunt zorgen, dat uw algemene voorwaarden u ook beschermen. Bel ons gerust.

Of als u nog helemaal geen algemene voorwaarden heeft, dan kunnen we die voor u opstellen.