Amsterdamsestraatweg 5 | 1411 AW Naarden | +31 (0)35 7370258 | STEL EEN VRAAG | NL EN DE

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is onderdeel van het contractenrecht. De arbeidsovereenkomst is een contract dat in de wet uitvoerig is geregeld. De wet besteedt vooral veel aandacht aan de ontslagbescherming van de werknemer. Ook aan de bescherming van andere rechten van de werknemer. Denk aan de vakantiedagen en het vakantiegeld, een veilige werkomgeving en een goede begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. De wet eist ook een schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst.

DV Advocatuur kan u met raad en daad bijstaan in het arbeidsrecht.

Goede vastlegging arbeidsovereenkomst

Het is belangrijk om goede arbeidsovereenkomsten op te stellen. De rechten van de werkgever en de werknemer moeten duidelijk worden geformuleerd. Wanneer er werkzaamheden worden verricht anders dan in loondienst (als ZZP-er), dan moet in de overeenkomst goed worden vastgelegd dat er geen arbeidsovereenkomst is.
Vooral vanwege de ontslagbescherming van de werknemer is het belangrijk in het contract geen fouten te maken. Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden is bijvoorbeeld nietig. Ook moet de werkgever schadevergoeding betalen, wanneer hij bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tijdig voor het einde van de bepaalde tijd laat weten of hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen (niet wil verlengen).

Ontslagrecht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst luistert heel nauw. Een werknemer kan niet zomaar worden opgezegd, daarvoor is een ontslagvergunning nodig. Wanneer wordt gewerkt met contracten voor bepaalde tijd moet heel goed worden vastgelegd wat is afgesproken. Ook bij de verlenging moet goed worden opgelegd dat er niet per ongeluk een contract voor onbepaalde tijd tot stand komt wanneer dat niet de bedoeling is.

Sinds de invoering van de WWZ in 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De werknemer die wordt ontslagen heeft recht op een transitievergoeding. Daarnaast kan de werknemer in bepaalde situaties ook nog aanspraak maken op een zogenaamde “billijke vergoeding”.
De werknemer kan ook “op staande voet” worden ontslagen als daarvoor een “dringende reden” is, maar de werkgever moet daarbij wel zorgvuldig en voorzichtig te werk gaan. Bij al deze aspecten van het ontslagrecht kunnen wij u van dienst zijn.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

De werkgever heeft vergaande verplichtingen om ervoor te zorgen dat de werknemer zoveel mogelijk aan het werk blijft. Dat betekent preventieve maatregelen om ongevallen te voorkomen en een gezonde en veilige werkomgeving. Wanneer de werknemer ziek wordt moet die worden begeleid door een door de werkgever ingehuurde arbodienst. De begeleiding van de werknemer moet gericht zijn op hervatting van het werk. Indien nodig re-integratie in een vergelijkbare functie als de oude functie niet meer kan worden uitgeoefend.
Ziekteverzuim kan voor een werkgever grote financiële gevolgen hebben. Het is belangrijk tijdig advies in te winnen hoe hiermee om te gaan.

Herstructurering en bedrijfsovername

Wanneer herstructurering van de onderneming nodig is om financiële of organisatorische redenen, is advies van een juridisch deskundige niet te missen. Vanwege de ontslagbescherming gelden voor inkrimping van het personeelsbestand allerlei regels waar de werkgever zich aan moet houden.

De rechten van werknemers worden beschermd bij overgang van onderneming. Wanneer een bedrijf wordt overgenomen is dus belangrijk daarbij advies in te winnen over de gevolgen van deze wettelijke regels.

Ook moet rekening worden gehouden met de verplichting om de ondernemingsraad of werknemersvertegenwoordiging te informeren en in sommige gevallen te raadplegen.